Hvert år på Newfoundlandklubbens Vinter Speciality kåres og hædres Årets Newfie

 

Årets Newfie er en eller flere personer, organisation m.m., som ved sin hjælpsomhed og gode sportsånd har ydet en positiv indsats til gavn for Newfoundlandklubben i Danmark og dermed newfoundlandsracen.

 

Bestyrelsen indkaldte i december 2017 forslag til årets Newfie blandt klubbens medlemmer. Der kom flere gode forslag, men bestyrelsen var ikke et øjeblik i tvivl om valget af Lotte Groth til Årets Newfie 2017

Begrundelse.

Lotte Groth har en mangeårig tilknytning til Newfoundland racen og udstillingsverdenen.

Da Newfoundlandklubbens mangeårige kasserer trådte af og en ny skulle træde til, stod Lotte klar med en hjælpende hånd og det var helt en uvurderlig hjælp.

Med Lotte i ryggen blev kassererskiftet nemt, hun hjalp med at skabe struktur og overblik.

Fortsat i dag hjælper Lotte med at bogføre klubbens bilag, lave kvartals regnskaber og årsregnskaber for klubben.

Denne opgave er stor og fylder rigtig meget i tid men Lotte tager tingende, som de kommer og investerer en stor del af sin fritid på at hjælpe klubben.

Lottes person gør samarbejdet nemt, hendes altid smilende væsen og løsningsorienterede facon er imponerende og bestyrelsen håber, at klubben må gøre gavn af hendes kompetencer også i fremtiden.

Tak for dig Lotte - du fortjener at blive årets Newfie 2017 !

 

Ultimate Web