Tilmelding

Online tilmeldingen foregår via hundeweb.dk som bliver administreret af Dansk kennel Klub.
Vi ”låner” altså deres system. Det er derfor ikke Newfoundlandklubbens eget system.

Hvis du ikke har adgang til Internettet:
Hvis du ikke har adgang til en internetforbindelse, vil du stadig kunne tilmelde manuelt. 

Du sender så den udfyldte anmeldelsesblanket pr. post til Newfoundlandklubbens udstillingsekretær, så den er sekretæren i hænde INDEN anmeldelsesfristens udløb. Det er meget vigtigt at du overholder fristens udløb, da det så er udstillingssekretæren som skal anmelde din hund via online på hundeweb.dk. Udstillingssekretæren har ikke længere mulighed for at sende anmeldelserne ind til manuel registrering hos DKK.

Såfremt du benytter homebanking til betaling af din anmeldelse, er det også vigtigt, at du sørger for at have overført beløbet rettidigt til NFK udstillingskontor. Ellers send en check med anmeldelsen til NFK udstillingssekretær.

Prisen for anmeldelse følger til enhver tid DKKs priser.

Se endvidere på udstillingsgebyr 


HUSK! Modtager Newfoundlandklubbens udstillingssekretær ikke din tilmelding INDEN anmeldelsesfristens udløb, vil DKK ikke anerkende tilmeldingen, og den vil blive afvist.

Udenlandske udstillere kan godt benytte online tilmeldingen, men skal sende en kopi af stambogen og ejerbeviset til Newfoundlandklubben newfclub@newfclub.dk. Denne vil så blive sendt ind til DKK efter ud-stillingens afholdelse.

Sådan kommer du godt i gang med Online tilmeldingen:

Du går ind på følgende hjemmeside:
www.hundeweb.dk


Registrer dig som bruger. 

Inden du kan bruge den nye online tilmelding, skal du - en gang for alle - have oprettet dig som bruger på hundeweb.dk, så DKK har verificeret din e-mail adresse. Du kan selv oprette dig som ny bruger på hundeweb.dk under punktet "Registrer bruger". 

DKK har desværre ikke kunnet overføre de gamle bruger- id'er fra shop-delen på www.dansk-kennel-klub.dk til det nye hundeweb.dk. Så selvom du evt. tidligere har været registreret som bruger på shoppen, skal du oprette dig igen som ny bruger på hundeweb.dk. Til gengæld kan du her på hundeweb.dk, selv vælge hvilket password du gerne vil bruge.

Se udstillingerwww.hundeweb.dk for yderligere informationer.

Hvis du ikke har mulighed for at tilmlede on-line, findes nedenfor en række tilmeldingsblanketter, som du kan udskrive og bruge i forbindelse med tilmelding til NF-klubbens specialklubudstillinger. Blanketter skal anvendes fra og med 2009.

Alm. tilmeldingsblanket

Juniorhandling

Avls- og opdrætsklasser

Tilmelding til DDK-udstillinger - se DKKs hjemmeside

Ultimate Web