Jobbet som regionsrepræsentant

Målet med beskrivelsen er selvfølgelig at fortælle lidt om opgaverne, så flere måske skulle få lyst til at melde sig under fanerne og så vi dermed kan få endnu mere gang i aktiviteterne i klubben.

Nogle tror sikkert, det er et hårdt job, med en masse arbejde, bøvl og besvær.

Det er det nu (som regel) ikke.

Oftest er det sjovt og ”givende” – med en masse kontakt til andre newf-mennesker og en masse positive oplevelser.

Desuden skal man huske at man - forhåbentlig – ikke er ene om arbejdet, men at det er fordelt imellem de tre repræsentanter og de to suppleanter, der burde findes i enhver region. 

Som regionsrepræsentant er man med til at planlægge, arrangere og afvikle de aktiviteter, der afholdes i regionen. Det kan være ting som gåture, foredrag, mødeaftener, måske et skue eller en officiel udstilling, osv. osv.

Ligeledes har man opgaven med at sikre, at der kommer indlæg i Posten om disse arrangementer – dels selvfølgelig et oplæg/invitation til arrangementet – dels gerne et referat, måske med billeder (det sætter redaktøren meget pris på), når det hele er overstået.

At brygge kaffe og bage (købe) kage er også en vigtig ting, som ikke må glemmes.

Man behøver selvfølgelig ikke altid selv at deltage i arrangementerne, ej heller altid selv skrive indlæggene til Posten, osv., for kan man få andre involveret i tingene, er det jo bare super og det lykkes da engang imellem. 

Planlægning af aktiviteter består oftest i at finde på og vedtage, hvilke aktiviteter, der skal afholdes, hvor det skal være osv. Dette indebærer tit, at der skal aftales ting og sager med diverse involverede mennesker, findes kort, indhentes tilladelser osv. Her hjælper e-mail og lidt it-kendskab meget.

Hvilke egenskaber er det så godt at besidde som regionsrepræsentant?

  • Lyst til og flair for at arrangere og udføre gøre noget for andre er helt sikkert et krav, for det er jo det man gør.
  • Tålmodighed, overbærenhed og tolerance er også gode egenskaber at have, for nogle gange sker der uventede ting eller bliver sagt/gjort noget – eller ikke sagt/gjort noget - som ikke var helt efter forventningerne og så er det godt at have en stor tolerancetærskel og bare kunne trække på skuldrene og tænke ”bedre held næste gang”.
  • Respekt for andres holdninger og meninger er også et krav – da man uvægerligt vil møde mennesker, som mener/ønsker noget andet end en selv. Og kan man ikke respektere disse, vil man løbe ind i bøvl og problemer.
  • En praktisk sans, da det jo ind imellem er rent manuelt arbejde også – f.eks. i forbindelse med afholdelse af et skue eller en udstilling.
  • Initiativ, for ting sker nu ikke af sig selv!
  • En god ”pen” gør det nemmere at skrive nogle gode indlæg til Posten
  • Lidt kendskab til edb (som tidligere beskrevet) er også godt, da meget kommunikation i dag jo sker via e-mails og Internettet.

Hvad får man så ud af det?

  • En masse glade venner - men også sommetider en sur ”ven”, fordi der nu var et eller andet, der ikke passede vedkommende (her hjælper en stor tålmodighed og overbærenhed ofte)
  • En masse positive oplevelser, men ind imellem også en del arbejde (og sommetider lidt kritik fra et utilfreds medlem)

Hvordan bliver man så repræsentant?

Formelt er det en tillidspost, som man skal vælges til af regionens medlemmer.

Dette valg afholdes i foråret sammen med valg til bestyrelsen.

For at komme med som kandidat på stemmesedlen skal man skrive til klubbens bestyrelse og fortælle at man gerne vil melde sig under fanerne. Man skal være valgbar i henhold til klubbens vedtægter. Deadline for valg offentliggøres normalt i årets sidste nummer af Posten.

Valgets resultat offentliggøres på klubbens generalforsamling i foråret.

Man vælges normalt for en periode af 3 år. Kortere perioder kan dog forekomme, hvis regionen har manglet en eller flere repræsentanter i en periode.

Ultimate Web