Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 15. april 2018

2017 var året hvor Newfoundlandklubben fejrede sit 50 års jubilæum og det bar en stor del af klubbens aktiviteter præg af.

For at fejre klubbens jubilæum på bedste vis, besluttede klubben at nedsatte jubilæumsudvalg, som skulle komme med ideer og forslag til aktiviteter, som kunne festliggøre jubilæumsåret. Den opgave tog jubilæumsudvalget alvorligt og udførte den på flotteste vis.

Jubilæumsudvalget fik et stort sponsorat fra Eukanuba i hus, et årssponsorat der løb op i ca. 125.000 kr. i form af fodergaver. Men ikke mindst stod Jubilæumsudvalget for udgivelse af de 3 bøger: 50 års jubilæumsbogen, Sylte Krukken og bogen om Newfens konstruktion og bevægelse. 3 flotte bøger som bl.a. har kunne købes på klubbens udstillinger 

Gold Cup stod også på alle måder i jubilæumsårets tegn, både præmierne størrelse og festmiddagen med musik var ganske særlig og særligt i 2017 kunne vi glæde os over at vand fik sin egen dag på Gold Cup til at afholde vandprøver.

Ved årets juleudstilling havde udvalget arrangeret lotteri, auktion, loppemarked, julemand og endelig en flot julematch med hemmelig dommer efter de afsluttende konkurrencer.

Alt i alt et jubilæumsår som blev fejret på behørig vis og som vi kan være stolte af.

Kære Jubilæumsudvalg, I er allerede hædret, men vi vil gerne endnu engang sige tusind tak for jeres store indsats.

2017 har desværre også været et år hvor der skete en del udskiftninger i bestyrelsen. Jan Marker trådte ud kort før generalforsamlingen og blev erstattet af 1. suppleanten Dorthe L. Rolver. Til generalforsamlingen genopstillede de siddende bestyrelsesmedlemmer som var på valg, men da der var ikke opstillet nye kandidater til bestyrelsen, var det påkrævet med et suppleringsvalg på generalforsamlingen. Her blev Jens Erik Nielsen indvalgt, og som suppleanter blev valgt Michele Utke Ramsing og Helle Dinesen.

I efteråret valgte Dorthe L. Rolver at træde ud af bestyrelsen. Derved trådte 1. suppleanten, Michele Utke Ramsing ind i bestyrelsen. Kort tid efter valgte Wivi Mørch og Karin Hartmeyer uafhængigt af hinanden at træde ud af bestyrelsen og ind trådte 2. suppleant Helle Dinesen. Da der ikke var flere suppleanter, valgte bestyrelsen at fortsætte med kun 6 medlemmer. Da formand, næstformand og sekretær var trådt ud, konstituerede den nye bestyrelse sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter de 3 personers udtræden med Michele Utke Ramsing som ny formand, Birthe Hansen som ny næstformand og Helle Dinesen som ny sekretær. De øvrige poster forblev uændret. Bestyrelsen fungerede herefter godt og stabilt.

Ved udgangen af 2017 stoppede Claes Mørch og Anne Søndergaard Ejby i udstillingsudvalget. Claes havde varslet sin afgang allerede i eftersommeren og det var derfor planlagt at Annick Nielsen skulle overtage hans funktioner.

Tusind tak for jeres store indsats for klubben i 2017: Claes Mørch, Anne Søndergaard Ejby, Dorthe Læborg Rolver, Wivi Mørch og Karin Hartmeyer

Newf-posten, medlemsbladet som er klubbens faste bindeled og informationskanal til medlemmerne, mistede i efteråret desværre sin redaktør, da Ann som havde lavet årets 3 første numre stoppede. Heldigvis stod klubbens mangeårige medlem og juridiske mentor Arno Mark klar i kulissen. Han overtog redaktøropgaven og skabte et fantastisk flot julenummer. Tusind tak både til Ann for 3 flotte numre og til Arno Mark for et meget flot julenummer og ikke mindst for altid at stå klar med en hjælpende hånd når Newfoundlandklubben har behov.

Regionerne: Det er stor forskel på klubbens regioner. Nogle har haft stor aktivitet andre slet ingen og desværre var det ikke alle regioner, som havde regionsrepræsentanter i 2017. De regionsrepræsentanter, som formår at skabe en aktiv region, kan med rette være stolte. Det er her vi kommer helt tæt på medlemmerne og jeres arbejde er meget vigtigt.

Aktiviteterne hos vandfolket i 2017 har ligget på højde med aktiviteterne de foregående år.

Der blev afholdt 6 vandprøver i år 2017 incl. Gold Cup. Gold cup havde reserveret hele fredagen til vand prøver og det viste sig at være en god beslutning. Det var en travl dag hvor vandfolket skulle tidligt i gang for at nå alle vandprøverne. PR var god og TV-2 Fyn lavede et indslag fra vand prøverne.

I 2017 var der 20 hunde der bestod en SoR prøve. Til Gold cup deltog der hunde fra 6 forskellige nationer.
På hitlisten 2017 for vandhunde står der 22 hunde der deltog i vandprøver i 2017.

2017 var året hvor Newfoundlandklubben afholdt Danmarksmesterskab i vandprøver for anden gang. Der deltog 4 hunde til DM 2018, som flot blev vundet af en dansk ejet og opdrættet newfoundlænder. Stort tillykke til jer alle.

På udstillingsfronten har vi med succes afholdt 11 udstillinger. Jubilæumsåret var året hvor Klubben primært havde inviteret danske dommere, for også at hylde de kræfter her, som gennem årene har gjort en stor indsats og sat deres fingeraftryk på racen og klubben.

Tilmeldingstallet over året har været stigende, trods de ikke helt levede op til de drømme som bestyrelsen havde med jubilæumsåret.

2017 var året med det højeste antal registrerende Newfoundlandhvalpe i over 5 år og hvor 84% af de fødte Newfoundlandhvalpe fik en DKK stambog. I forhold til 2016 var det en stigning på 70% i antallet af registrerede hvalpe i DKK og en halvering af antallet af Newfoundlandhvalpe født uden stambog. Det er en meget glædelig udvikling.

Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen sige en stor tak til alle jer som har deltaget i klubbens aktiviteter, som har givet en hånd med og som har sponseret vores aktiviteter - I har alle været med til at gøre året til noget ganske særligt.

På bestyrelsens vegne

Michele Utke Ramsing

Formand for Newfoundlandklubben i Danmark

Ultimate Web