INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 

I henhold til Newfoundlandklubben i Danmarks vedtægter § 11 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Egtved Hallen, Hjelmdrupvej 13, 6040 Egtved

Lørdag den 13. april  2019 kl. 15.00

På valg er:
    Jens Erik Nielsen
    Birthe Møller Hansen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt opstilling af kandidater til bestyrelsen skal jfr. vedtægternes § 11 stk. 3 og 4 sendes til klubbens formand: 

Michele Utke Ramsing
Truelstrupvejen 2, 4130 Viby Sj.
E-mail: mur@outlook.dk


således at de er modtaget senest den 1. marts 2019.

Stemmeberettigede og valgbare er samtlige medlemmer, som er i ubrudt medlemskab eller nye eller genindmeldte medlemmer, som på afstemningstidspunktet har været betalende medlem i mindst 3 måneder.  
For at være i ubrudt medlemskab skal kontingent være indbetalt senest den 1. februar 2019 til konto reg.nr. 9090 kontonr. 0003896455 og for nye eller genindmeldte medlemmer senest fredag d. 11. januar 2019.
OBS Valg af kontaktpersoner i klubbens lokale regioner skal iflg. klubbens vedtægter § 15 stk. 5 og 6 ske på lokale medlemsmøder i de enkelte regioner. Se klubbens vedtægter på klubbens hjemmeside under ”information” og ”vedtægter m.m.” på www.newfclub.dk Datoer for de lokale medlemsmøder finder du ligeledes på hjemmesiden under de respektive regioner.
Mød op og vær med til at forme din klub


Ultimate Web