Materialet til årets Generalforsamling finder du her

OBS Generalforsamlingen er flyttet !

 

Generalforsamling Newfoundlandklubben 2020

Generalforsamling søndag d. 20/9 kl. 14:30 afholdes i
DKK's lokaler, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

 

*********************************************************

Som følge af den aktuelle situation, hvor Danmark sammen med hele verden står midt i en pandemi, ser vi os desværre nødsaget til under henvisning til Force majeure til at udsætte den planlagte generalforsamling på pt ubestemt tid.

Ny dato vil blive udmeldt med rimeligt varsel og så hurtigt som det igen er lovligt, tilrådeligt og sundhedsmæssigt forsvarligt at mødes i større forsamlinger.

Det bliver forhåbentligt muligt at ses igen snart

Pas godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner

Bestyrelsen for Newfoundlandklubben i Danmark

Michele, Søren, Peter og Pernille

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling


I henhold til Newfoundlandklubben i Danmarks vedtægter § 11 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på:

Slagelse Biblioteks mødelokaler
Stenstuegade 3
4200 Slagelse
søndag d. 3. maj 2020 kl. 13:00

På valg er:
· Pernille Bruce - modtager genvalg
· Peter Jepsen - modtager genvalg
· 3 vakante poster

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt opstilling af kandidater til bestyrelsen skal jf. vedtægternes § 11 stk. 3 og 4 sendes til klubbens formand:
Michele Utke Ramsing, Truelstrupvejen 2, 4130 Viby Sj E-mail: mur@outlook.dk
Således at det er modtaget senest d. 1. marts 2020

OBS!
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, som er i ubrudt medlemskab eller nye eller genindmeldte medlemmer, som på afstemningstidspunktet har været betalende medlem i mindst 3 måneder. Familiemedlemmer har kun stemmeret, hvis det medlemskab, som familiemedlemskabet er tillæg til, har stemmeret Opstillingsberettigede er alle myndige medlemmer, som på valgtidspunktet er i ubrudt medlemskab eller nye eller genindmeldte medlemmer, som på valgtidspunktet har været betalende medlem i mindst 3 måneder.
Medlemmer, som indvælges i klubbens bestyrelse, skal være medlem af DKK

På bestyrelsens vegne Michele Utke Ramsing

Opdateret 31/12-19 kl 14.03

Ultimate Web