Indkaldelse til ordinær Generalforsamling


I henhold til Newfoundlandklubben i Danmarks vedtægter § 11 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på:

Slagelse Biblioteks mødelokaler
Stenstuegade 3
4200 Slagelse
søndag d. 3. maj 2020 kl. 13:00

På valg er:
· Pernille Bruce - modtager genvalg
· Peter Jepsen - modtager genvalg
· 3 vakante poster

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt opstilling af kandidater til bestyrelsen skal jf. vedtægternes § 11 stk. 3 og 4 sendes til klubbens formand:
Michele Utke Ramsing, Truelstrupvejen 2, 4130 Viby Sj E-mail: mur@outlook.dk
Således at det er modtaget senest d. 1. marts 2020

OBS!
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, som er i ubrudt medlemskab eller nye eller genindmeldte medlemmer, som på afstemningstidspunktet har været betalende medlem i mindst 3 måneder. Familiemedlemmer har kun stemmeret, hvis det medlemskab, som familiemedlemskabet er tillæg til, har stemmeret Opstillingsberettigede er alle myndige medlemmer, som på valgtidspunktet er i ubrudt medlemskab eller nye eller genindmeldte medlemmer, som på valgtidspunktet har været betalende medlem i mindst 3 måneder.
Medlemmer, som indvælges i klubbens bestyrelse, skal være medlem af DKK

På bestyrelsens vegne Michele Utke Ramsing

Opdateret 31/12-19 kl 14.03

Ultimate Web