Opslagstavlen

Her vil man kunne finde opslag om stort og småt, som kan have interesse for klubbens medlemmer.
Husk at holde øje med siden om der kommer noget nyt.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Nyt fra Region Fyn

Lørdag den 22.08 klokken 13:00 mødes vi på Stige Ø til en gåtur.

Klokken 17.30 er der grill ved Ulla og Peter på Biskorupvej, hvor du selv medbringer mad og drikke og service. 

Du kan melde til gåtur, grill eller begge dele. Dog skal dette senest ske 14.08 til Peter på 21 40 65 48..

______________________________________________________________________________________________________________________________

Aflysning af Ulslev familielejr d. 28. – 30. august 2020

Da vi ikke ser os i stand til at afholde Ulslev Familielejr, som vi plejer, har vi desværre valgt at aflyse denne.

Hvis du / I har booket hytte, campingvogn eller plads, har du stadig mulighed for at tage en hyggelig weekend på Ulslev camping, som ligger i meget naturskønne omgivelser på Falster.

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af din booking, så vær sød at huske at aflyse denne.

Adresse: Ulslev Strand Camping, Strandvejen 3, 4872 Idestrup. Tlf.: 54 14 83 50 http://www.ulslevstrandcamping.dk/

Med venlig hilsen

Region Sjælland Syd og Lolland-Falster

______________________________________________________________________________________________________________________________

Et Newf-menneske er gået bort

Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om Mogens Frølunds alt for tidlige død.

Det sidste halve år har Mogens kæmpet mod cancer og bedst, som alle troede, at der var styr på sygdommen, blussede den op igen. Sent søndag aften tabte Mogens kampen til cancer i en alt for tidlig alder.

Mogens var en ihærdig mand, altid hjælpsom og klar til at give en hånd med, både hos familie og venner og i det frivillige arbejde i vores lille klub.

Fra 2013-2016 sad Mogens i bestyrelsen. Her tog Mogens ansvar for at få overblik og system i klubbens materiel. Han var om nogen klubbens handyman og har været drivkraften bag at etablere pladsen på flere Gold Cups og klubudstillinger. Der er mange klubmedlemmer og besøgende til klubbens aktiviteter, der har nydt Mogens’ altid hyggelige selskab.

Mogens og Heidi fik ved en tilfældighed deres første Newfoundlænder i 1982 (Bamse). De fik deres kennelnavn ”Frølund’s Newfhome” i 2015, og har siden da lavet to kuld hvalpe.

Hobbyen med Newfoundlænderne har bundet familien sammen. De har udstillet, men især vandarbejdet har fyldt meget i Vejrum. Familien har ofte deltaget i arrangementer med overnatning i campingvogn. Mogens nød selskabet med andre hundevenner og deltog altid i det frivillige arbejde. Han kunne flere fortællinger om hundene de i årenes løb har haft oplevelser med og bidrog til mange hyggelige stunder.Han har flere gange deltaget i gåturen i Tivoli Friheden til hundens dag og han nød på den måde, at være med til at vise Newfoundlænderen frem.

Mogens var om noget familiefar og for ham betød deres tre piger alt. De fem børnebørn fik hans øjne til at funkle og han var ved at revne af stolthed, når han berettede om dem og når han var sammen med dem.

Mogens vil blive savnet og vores tanker går til hans familie.

Æret være Mogens Frølunds minde.

Mogens vil blive bisat fra Struer Kirke lørdag d. 25 juli kl. 13:00

(Tusind tak til Louise R. & Peter Vestergaard for stor hjælp til udarbejdelse af disse mindeord)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Udstillingsnyt!

Nyt fra bestyrelsen:

Følgende har primært interesse for udstillings-folket 

Bestyrelsen har afholdt møde her til aften og vi har besluttet følgende:

1) DKK har planlagt udendørs udstillinger i efteråret hvor Newfoundlands bedømmes på følgende datoer:

Søndag d. 6. september kl. 14.30-18.00 i Vejen.

Fredag d. 18. september kl. 09.00-12.30 i Ballerup.

Lørdag d. 3. oktober kl. 14.30-18.00 i Roskilde.

Bestyrelsen har derfor besluttet at arbejde videre på at etablere "modsat dag" udstilling i 2 af de 3 ovenstående weekender.

For weekenden d. 19+20/9 forsøger vi at lave en dobbeltudstilling på en campingplads i rimelig køreafstand til Ballerup.

Hvilke datoer som bliver en realitet, afhænger af hvilke datoer vi kan skaffe egnet lokalitet, dommere og ringpersonale, idet dette kan være en udfordring når DKK samtidig afholder udstilling.

Der vil naturligvis komme information om COVID-19 retningslinjer både før og på udstillingen.

2) Års udstillingen aflyses

Da det er meget usikkert om den planlagte udstillingsweekend i Års overhoved kan gennemføres, vil vi med denne beslutning ikke sætte klubben i unødige udgifter. Der bliver desuden en hel del andre udstillinger i DK i ugerne op til Års

3) Udstillingshitlisten for 2020 suspenderes.

Dette gør vi af flere årsager, herunder bl.a.

som følge af:

 • det stærkt begrænsede antal udstillinger i 2020.
 • en reel risiko for tilmeldingsbegrænsning på især DKKs udstillinger og derved ikke repræsentativt fremmøde
 • samt ikke mindst at COVID-19 stadig er i blandt os og ingen skal føle sig presset til at gå på udstilling i kampen om hitlistepoint

Vi glæder os til at se jer på udstillingerne igen 

Bestyrelsen

Søren, Peter, Pernille & Michele.

__________________________________________________________________________________________________________________________

COVID-19  

Forsamlingsforbuddet ved klubbens arrangementer hæves til 50 personer

__________________________________________________________________________________________________________________________

COVID-19  

Retningslinjer for træning:

 • Al træning foregår udendørs
 • Træning afholdes i grupper på maksimum 6 hunde og 8 personer
 • Afstand på min. 2 meter mellem alle personer skal overholdes 
 • Alle medbringer eget materiel og der må ikke deles træningsudstyr
 • Benyttes båd, så rengøres denne mellem hver ny persons håndtering
 • Kun 1 person i båden ad gangen
 • Ingen momenter med nær personkontakt kan trænes
 • Ingen tilskuere (pga forsamlingsforbud)
 • Personer med COVID-19 symptomer bliver væk fra træning
Uddybning:
Træningen afholdes i små trænings-grupper af maksimum 6 hunde og maksimum 8 mennesker. Hver fører medbringer og træner med sit eget materiel, som ikke må deles mellem førerne. Alle medbringer egen hånddesinfektion.
Bådene skal rengøres / afsprittes på alle berøringsflader mellem de forskellige små trænings-grupper/ personer, som bruger dem. 
Alle dele af båden skal grundigt rengøres både før og efter trænings-dagen, ligesom de 2 meters afstandskrav mellem personer skal overholdes i forbindelse med afhentning, klargøring, brug og returnering af båden. 
Trods den seneste ændring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor afstandskravet i flere tilfælde nedsættes til 1 meter, så fastholder NFK kravet om 2 meters afstand mellem personer.
Da det ikke vil være muligt at overholde 2 meters personafstand ved to personer i båden, må der kun være en person. Bugsering og spring fra båd samt apport fra båd, skal derfor gennemføres med kun fører og hund i båden. 
De øvelser hvor både fører og hund forlader båden, kan gennemføres ved, at en person er i vandet og holder båden, imens der springes fra båden og efterfølgende bugserer båden i land. Herved burde det være muligt at overholde afstanden, alternativ må man helt undlade at træne disse øvelser. 
Ingen momenter med fuld nærkontakt mellem figurant og hundefører må udføres som normalt! 
Momenter hvor fører udfører livredning af livløs figurant, må ikke udføres. Øvelser med fremføring af rednings-krans kan delvist trænes, hvis figuranten ikke hjælpes i land af hundefører, men istedet selv rejser sig og går på land, så snart hunden bunder. Figuranten kan medbringe et mindre reb el. ligende, som trækkes gennem redningskransen, og som der holdes i mens figuranten bugseres mod land.  
Der kan udføres alternative trænings-øvelser under hensyntagen til at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og de 2 meters afstandskrav overholdes. 
Der holdes også minimum 2 m afstand på land.
SOR-prøver tillades såfremt:
 • De kan afholdes uden direkte kontakt mellem SOR-dommer og hundeføreren, og uden figuranter eller sekretær. 
 • Hundeføreren selv medbringer en flyde apport/legetøj til apportmomentet 
 • Der ikke benyttes båd i svømmemomentet.
 • At hvis det er nødvendigt at SOR-dommeren holder i hunden, når føreren svømmer ud, skal denne afspritte hænder inden og efter kontakt med hunden eller benytte en snor igennem halsbåndet/selen, så dommeren ikke får kontakt med hundens pels eller snor/halsbånd.
 • Publikum frabedes.
 • Den aktuelle SOR-dommer er tryg ved forholdene.
Vandprøver (start-, åben- og eliteklasse) tillades indtil videre ikke.
Det pålægger de enkelte Vandgrupper at formidle, efterleve og tage ansvar for efterlevelse af disse retningslinjer, herunder at få delt træningen op så personantallet ikke overstiger det ovenstående, samt sørge for at COVID-19 retningslinjerne til enhver tid bliver overholdt.
Hvis man er syg eller har blot de mindste symptomer på COVID-19, så skal man blive væk fra træningen.
Da der løbende kommer nye retningslinjer, vil bestyrelsen, når vi finder det relevant for træningens afvikling, komme med ændringer.
En særlig tak til Anders, Sanne og Lis og Ole som har bidraget til store dele af ovenstående.

God fornøjelse og HUSK:

Virus er her stadig, så pas på jer selv og hinanden!

Bestyrelsen

________________________________________________________________________________________________________

COVID-19 

Kære NFK medlem

Newfoundlandklubbens bestyrelse har drøftet DKK's udmelding af 8. april, hvor DKK giver kredse og klubber mulighed for at genoptage træning i små hold.

Vi sætter pris på og er stolte af regionernes og vandgruppernes indsats rundt om i landet, men selv om vi anser klubbens aktiviteter for vigtige, må vi erkende at i et stort samfundsmæssigt perspektiv hidrører regionernes aktiviteter og vandtræning til ikke nødvendig aktivitet.

Set i lyset af regeringens udmelding om besindighed i den nylige begrænsede genåbning af Danmark har vi besluttet at fastholde nedlukning af klubbens aktiviteter til 31. maj, hvorefter vi på baggrund af udviklingen i DK samt regeringens kommende udmeldinger vil beslutte, om vi herefter kan genoptage nogle mindre aktiviteter.

I mellemtiden vil vi overveje og modtager gerne input til

hvorledes vi i NFK kan afholde specifikke aktiviteter samt træning, samtidig med vi fuldt ud overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19

Input modtages meget gerne på mail: newfclub@newfclub.dk

Pas på jer selv og hinanden

NFK bestyrelsen


COVID-19

Vi har fået en forespørsel på hvorfor vi aflyser NFK aktiviteter helt frem til 1. juni, når fx. DKK pt kun aflyser frem til 30. april

Her er vores svar:

Bestyrelsen har valgt at udmelde en nedlukning af aktiviteter i Newfoundlandklub regi frem til 1. juni. Det betyder at generalforsamlingen udsættes på ubestemt tid, men det påvirker på ingen måde Newfoundlandfolkets mulighed for at deltage i DKKs aktiviteter, hvis de mod forventning gennemføres i maj måned.

Vi ser det ikke som en reel mulighed at Foreningsdanmark får lov til at åbne op tidligere og set i lyset af den usikkerhed, som uvisheden om fremtiden skaber, har vi valgt ikke at udmelde i små etaper, men at skabe vished i et lidt længere perspektiv.

Når Danmark påbegynder en genåbning, vil det ske i etaper.

Vigtige funktioner vil stå først for og det vil fortsat være med restriktioner. Effekten på smittespredning af de første tiltag vil først skulle evalueres, dvs minimum 14 dage, før de næste tiltag til åbning iværksættes. Uddannelse, og vigtige offentlige funktioner formodes at stå først og Foreningsdanmark vil højst sandsynlig stå sidst i den kø.

Når DKK ikke udmelder længere frist en 30. april skal det ses i lyset af at DKK ikke kun er baseret på frivillighed, men også er en arbejdsplads. DKKs udstillinger giver overskud i en anselig størrelse, som er vigtige for DKKs drift og udvikling og det har noget større konsekvenser for DKK at lukke ned end for NFK. DKKs håb er, at få lov til at opretholde udendørs aktiviteter. Personligt tvivler jeg på, at det bliver mulig at gennemføre udstillingerne i maj 2020.

NFK har for nyligt modtaget denne opfordring fra DKK:

Derfor er opfordringen fra DKK ganske klar:

”Fra DKK´s side vil vi fortsat opfordre vores medlemmer, kredse, specialklubber og samarbejdspartnere til at tage medansvar for at hindre coronavirussens spredning og udvikling, så vi sammen kan få statsministerens ønske om en gradvis genåbning efter påske til at gå i opfyldelse. Derfor er vores klare anbefaling, at vi alle i den kommende tid holder fast i den midlertidige lukning af alle vore hundesportsaktiviteter”, siger bestyrelsesformand i DKK, Jørgen Hindse.

Og tage medansvar for at hindre spredning gør vi. 

Når det bliver realistisk at åbne op for mindre aktiviteter fx udendørs træning, vil vi udsende retningslinjer for fortsat at holde smittespredningen i skak. 

Vi er heldige i Danmark, at have et Folketing, som er handlekraftigt og samarbejdende. Danmark står pt stærkt overfor COVID-19, men der skal ikke trædes meget ved siden af, før det billede ændres. 

********************************

Kære alle

Bestyrelsen har i dag (26/3/2020) besluttet at nedenstående aflysning af samtlige aktiviteter er forlænget til 1. juni 2020

Konsekvensen af dette for specifikke aktiviteter beskrives seperat under de enkelte aktiviteter

*********************************

Som konsekvens af Regeringens udmelding vedr. Covid-19 på pressemødet i Statsministeriet kl. 20:30 d. 11/3, har Newfoundlandklubbens bestyrelse besluttet, at aflyse samtlige aktiviteter i klubben, herunder al træning og sammenkomster i vandgrupper og regioner samt udstillinger.

Dette gælder foreløbig i 14 dage, med realistisk mulighed for forlængelse.

Strategien og henstillingen fra et enigt Folketing er utvetydig.

Det er vigtigt for effekten af denne strategi, at vi alle bakker op. Derfor bør al unødvendig sammenkomst, uanset størrelse aflyses og set i et større perspektiv er vores klubs hyggelige, fornøjelige og givende aktiviteter unødvendige.

Vi følger situationen tæt og forventer, at dette kommer til at strække sig udover en længere periode.

Husk det nu: Pas på jer selv og hinanden!

På bestyrelsens vegne

Michele Utke Ramsing

Formand for Newfoundlandklubben i Danmark

*************************************

Vedr. Newfoundlandklubbens udstilling i Strib

Som konsekvens af Regeringens udmelding vedr. Covid-19 på pressemødet i Statsministeriet kl. 20:30 her til aften (11/03/2020), har vi besluttet at aflyse Newfoundlandklubbens to udstillinger i Strib d. 14. samt 15. marts 2020.

Udstillernes tilmeldingsgebyrer til disse 2 udstillinger bliver naturligvis refunderet.

Vi ses på Newfoundlandklubbens næste udstilling Gold Cup som afholdes uge 29 2020.

Pas på jer selv og hinanden!

På bestyrelsens vegne
Michele Utke Ramsing
Formand for Newfoundlandklubben i Danmark

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra bestyrelsen

Vi er kede af at måtte meddele, at Susanne Jensen er trådt ud af bestyrelsen. 

Susanne har været en stor støtte og god arbejdskraft, men har af personlige grunde måttet prioritere privatlivet og familien. Vi ønsker Susanne og hendes familie alt godt i fremtiden.

Bestyrelsen har valgt at benytte vedtægternes §8 stk. 5 som giver bestyrelsen muligheden for at indsupplere et bestyrelsesmedlem frem til førstkommende generalforsamling.

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Pernille Bruce har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen.
Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således:

Formand, Udstillingsansvarlig: Michele Utke Ramsing

Næstformand, Vand- og regionskontakt: Søren L. Rasmussen

Sekretær: Pernille Bruce

Kasserer: Peter Jepsen

Bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsen op, til vi er fuldtallige, ialt 7 personer.
Hvis du har lyst til at være med, så tøv ikke med at sende os en mail på newfclub@newfclub.dk

De bedste hilsner
Michele, Søren, Peter og Pernille
Bestyrelsen

Opdateret 10/11-2019

Vigtig oplysning om klubbens udstilling på Bornholm

Da vores dommer Jean-Jacques Dupas først dømmer for Klubben for Små Selskabshunde, starter bedømmelserne af Newfoundlands fredag d. 16/8 først kl 15:00
Så snart vi har information om ringnummer etc fra DKK, sender vi PM ud.

Michele

Opdateret 28/7-2019

Fællesspisning på Bornholm

Vi lægger have, telt, stole og service. Du medbringer selv drikkevarer og andre fornødenheder.

Menu: Smørrebrød 26 kr pr.stk. Skal bestilles på SMS og betales senes d. D.10/8. på mobilpay 2311 2425.

Rejser du sammen med en der ikke udstiller newf, er det ok at tage vedkommende med. 

Vi vil gerne forsætte med den tradtionelt, så vi startede op igen sidste år.
Vi bor Rønnevej 101, 3720 Aakirkeby

Liste over de mulige stykker smørrebrød der kan bestilles:

 • Dyrlægens natmad
 • Fiskefilet
 • Flæskesteg
 • Hamburgerryg med italiensk salat
 • Leverpostej
 • Roastbeef 
 • Rullepølse skinke , røræg

Håber vi ses
Helle og Bent.

Opdateret 28/7-2019

Efterlysning af billeder fra Gold Cup

Hej alle deltagere i Gold Cup, jeg så massere tage billeder rundt omkring både ved ringen i Campen og ved vandprøverne, vil i ikke nok være med til at hjælpe vores redaktører med at få stablet et godt indslag omkring Gold Cup op ved at sende jeres billeder ind og evt en lille god historie fra Gold Cup 2019, i er velkommen til at sende det til mig på 1slr@mil.dk så samler jeg det sammen og sender det videre til redaktørene, eller i kan sende det direkte til: newfpost@newfclub.dk
Jeg vil også gerne have et billede af alle vinderhundene
På forhånd mange tak for hjælpen.
Hilsen Søren

Hi All of you as was at the Gold Cup 2019,will you help me to collect as many pictures from the ring, the camping and the water, and ofcurse of the winner dogs, please send it to: 1slr@mil.dk
Your regardt
Søren L Rasmussen
 


Change of judge at Gold Cup 2019


Dear Gold Cup Exhibitor

Due to weather conditions in USA, we are very sorry to announce that Mr. Roger Frey will not be able to fly to Denmark. At 16:15 this afternoon his last possible flight was cancelled.
We have contacted many judges in more European countries and we are very pleased to announce that the Newfoundland Specialist Judge Rita Breesch from Belgium has cancelled all her apointments to help us and will judge at Gold Cup instead of Mr. Roger Frey.

Due to the circumstances, the long driving for the judge and late hour, we have decided to start the exhibition at 12:00 on Saturday 19'th of july. On Sunday we start at 10:00 as planned.

Beside this Ms Monica Erber from Austria has kindly accepted to judge Biathlon exterior at Gold Cup.
The Biathlon exterior judgment will start at 10:00 and the winners will be announced at 11:30. Both will happen in the Gold Cup ring.

We hope you will all accept and be happy with this solution.
On behalf of the board of The Newfoundlandclub In Denmark

Michele Utke Ramsing

Update 19/07-2019

Dommerændring på Gold Cup 2019

Kære Gold Cup Udstiller

På grund af vejrforholdene i USA er vi meget ked af at meddele, at Mr. Roger Frey ikke kan flyve til Danmark. Klokken 16:15 i eftermiddag blev hans sidste mulige fly til Danmark aflyst.
Vi har kontaktet mange dommere i flere europæiske lande, og vi er meget glade for at kunne meddele, at Newfoundland Special dommer Rita Breesch fra Belgien har aflyst alle sine aftaler for at hjælpe os og vil dømme på Gold Cup i stedet for Mr. Roger Frey.

På grund af omstændighederne, den lange kørsel for dommeren og det sene tidpunkt, har vi besluttet at starte udstillingen kl. 12.00 lørdag den 19. juli. Om søndagen starter vi klokken 10.00 som planlagt.

Udover dette har Monica Erber fra Østrig sagt ja til at dømme Biathlon-eksteriør på Gold Cup.
Eksteriør bedømmelse af Biathlon hundene starter kl 10:00 og vinderne vil blive annonceret kl. 11.30. Begge dele vil ske i Gold Cup-ringen på pladsen.

Vi håber, at I alle vil acceptere og glæde jer over denne løsning.
På vegne af bestyrelsen for Newfoundlandklubben i Danmark

Michele Utke Ramsing

Opdateret 19/7-2019

Fællesspisning på Bornholm

Vi lægger have, telt, stole og service. Du medbringer selv drikkevarer og andre fornødenheder.

Menu: Smørrebrød 26 kr pr.stk. Skal bestilles på SMS og betales senes d. D.10/8. på mobilpay 2311 2425.

Rejser du sammen med en der ikke udstiller newf, er det ok at tage vedkommende med. 

Vi vil gerne forsætte med den tradtionelt, så vi startede op igen sidste år.
Vi bor Rønnevej 101, 3720 Aakirkeby

Håber vi ses
Helle og Bent.


Ændringer i bestyrelsen

Det er med dyb beklagelse at vi må meddele at vores Næstformand Birthe M. Hansen fratræder sin post og træder ud af bestyrelsen fra dags dato. Birthe har været en stor støtte og god arbejdskræft, men har af personlig grunde måtte prioriterer privatlivet. Vi i bestyrelsen ønsker Birthe alt godt i fremtiden.
På bestyrelsens vegne
Søren L Rasmussen

Opdateret 04/06-19

Nyt fra vandhundene

Årets første danske vandprøver blev afviklet i weekenden 18.-19. maj med imponerende resultater:
Samtlige førere arbejde koncentreret med deres hunde. 2 hunde bestod SOR, 3 rykkede op i Åben klasse, 1 rykkede op i Eliteklasse og yderligere 2 hunde kvalificerede sig til DM 2019. 
I alt er 5 hunde nu kvalificerede til DM 2019, og mon ikke en enkelt eller to mere kommer til i løbet af sæsonen. 
Har du lyst til at være med, så kig gerne forbi til en af vores konkurrencer eller tag din hund med til fællestræning i en af vandgrupperne.
Læs mere på vandarbejdets hjemmeside www.newfclub-vand.dk 
Sanne Andersen
 


Egtved udstillingen

Vi har nu fået bekræftet at man kan camperer ved hallen, det vil koste 100 Kr. Pr vogn INKL. El. (betalingen af dette tilgår senere).
Det er ikke muligt at sove inde i hallen.
Der vil være adgang til toiletterne hele døgnet.
Cafeen har åben begge dage.
Der vil være mulighed for at tage sig et bad.
I er hjertelig velkommen til at stille spørgsmål mm. vedr. Egtved-udstillingen i denne tråd, jeg vil forsøge at besvare dem så hurtig jeg kan. Hilsen Søren

NYT D. 24.03. Helle og Dorthe kæmper bragt med sponsorene, men har stødt på en lille forhindring mht. morgenbrød, den lokale bager er ved at blive solgt så de gamle ejere kan ikke give morgenbrødet, Helle og Dorthe kan kontakte de nye ejere efter d. 1.4, så vi må vente med svar til der. Hilsen Søren

NYT D. 02.04. ønskes der camping i Egtved skal der sendes mail til newfclub@newfclub.dk
Med info om det er fra fredag eller lørdag og indbetale 100kr til 
Konto 9090 
0003896455 Spar Thy
Mrk camping/ navn

PS: Campingen er på en P-plads så det er på fliser eller asfalt.

SIDSTE NYT: D. 4. April 2019 Helle og Dorthe har kæmpet med at få en aftale på plads med morgenmad fra den lokale bager, dette er desværre ikke lykkedes, men de har fået Bageren i Ødsted til at sponsorerer 50 % på morgenbrødet, det betyder at vi selv skal lægge 450 Kr. så vi håber at i vil lægge 3 Kr. Pr. Person Pr dag. så vi får dækket de 450 Kr. Derudover vil det være lækkert hvis i vil tage lidt tilbehør med
 

Opdateret 04/4-2019

Medlemsmøde den 17. marts 2019

På vores seneste BS møde besluttede vi at afholde et medlemsmøde, derfor indkalder vi alle medlemmer til møde d. 17.03.2019, Fra Kl. 13.00 til 17.00 i Midtfyns Fritidscenter, Søvej, 5750 Ringe. Det primære formål med mødet, er at drøfte klubbens fremtid, med henblik på at udvikle og styrke klubben. 

Hilsen Bestyrelsen


Opdateret 25/1-19

Newf. Postens redatør stopper

Det er med vemod, at vi må meddele, at vores redaktør Mia Thulstrup, har besluttet at stoppe som redaktør efter et års flot indsats. Mia vil nu lægge sine kræfter i Regions arbejdet, vi takker Mia for den indsats du har lagt i Posten, og ønsker dig god vind i Regionen. Vi har været så heldige, at Camilla Gothen har tilbudt, at tage det store slæb, at få NEWF- Post 1 2019 lavet og sendt i trykken. Vi mangler en fremtidig Redaktør, så hvis du går med en lille Redaktør i maven, og vil glæde klubbens medlemmer, med fremtidige NEWF-poster, så skriv endelig til:  newfclub@newfclub.dk.  Hilsen Bestyrelsen.

Opdateret 23/01-2019

Morgenmad til Vinter specialty 2019

Så er vi kommet til morgenmaden til VS, hvor Gertz Bakery sponserer morgenbrødet, både Lørdag og søndag, og Helle giver rugbrød begge dage.
Morgenmaden vil være fra 08.30-09.30 begge dage, husk det service mm til egen brug.
Vi vil prøve at gentage succesen fra jule udstillingen. 
Så vi vil bede jer om, at tage lidt tilbehør med til det fælles morgenbord, både Lørdag og søndag, skriv her i opslaget, (Link til Facebook opslag) hvad i tager med og til hvilken dag. 

Med ønske om et godt fællesskab omkring morgenbordet Hilsen Bestyrelsen.

Opdateret 18-01-2019

Vedr kontingent 

Til jer som beklageligvis ikke har modtaget Girokort fra post nord endnu, i kan indbetale jeres medlems-kontingent som følgende: 
Indbetaling af kontingent kan ske til klubbens bankkonto:

Sparekassen Thy, Storetov 1, 7700 Thisted. Reg.nr.: 9090 kontonr.: 0003896455

IBAN: DK8090900003896455 SWIFT: STHYDK21

Husk at skrive medlems-nummer eller Navn til modtageren

OBS : Er du medlem af DKK og bliver dit DKK kontingent opkrævet via PBS, så er DKKs system således opbygget at dit Newfclub kontingent ligeledes opkræves via PBS. Derfor: har du ikke modtaget girokort til betaling af dit Newfclub kontingent, så tjek din PBS for januar måned før du betaler på anden måde.

Med ønske om en god dag
Hilsen Bestyrelsen

Opdateret 09/01-2019

Information til regions- og vandansvarlige

Til regionerne og vand grupperne husk at Peter Jepsen skal have jeres regnskab inden d 5/1 samt med en kopi til den regionsansvarlige (Jens Erik Nielsen) eller vandansvarlige (Søren Rasmussen)

Opdateret 03/01-2018

Bestyrelsen

Vi kan desværre meddele at Helle Dinesen pr. 23. december d.a. er udtrådt af bestyrelsen.
Vi ønsker hende det bedste fremover, tak for din indsats.

Opdateret 28/12-2018

Så er det tid
til at forny dit medlemskab af Newfoundlandklubben i Danmark

Newfoundlandklubbens kontingentopkrævning varetages fremover af Dansk Kennel Klub, som udsender girokort.
Du kan dog fortsat betale dit medlemskab ved at overføre til klubbens konto: 
Sparekassen THY: Reg: 9090 Konto: 0003896455

For udenlandske medlemmer  
IBAN: DK 8090900003896455 SWIFT: STHYDK21
Sparekassen Thy, Storetov 1, 7700 Thisted
Jf. vedtægterne er fristen 1. februar 2019

Husk ved indbetaling at oplyse dit medlemsnummer eller fulde navn og adresse på indbetalingen.
Medlemskontingent udgør for 2019:
Almindeligt medlemskab kr. 350,00 
Familiemedlem med samme adresse + kr. 150,00. dvs i alt 500,- 
For udenlandske medlemmer kr. 450,00.

For at have stemmeret og være valgbar på klubbens ordinære Generalforsamling 13. april 2019, skal kontingentet være indbetalt senest fredag den 11. januar 2018. Dette gælder dog ikke, hvis du blot fornyer dit eksisterende medlemskab. I det tilfælde er betalingsfristen 1. februar 2019 jvf. vedtægternes
§6 Stk. 3 A. Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af december måned hvert år. Kontingentet forfader til betaling pr. 1. januar og skal være betalt senet 1. februar, hvis man ønsker ubrudt medlemskab af klubben.

Now it’s time   
to renew your membership of the Danish Newfoundlandclub
To maintain full membership:
Please pay your membership on February 1’th 2019 at the latest. 
Please pay your membership to the following bank account
IBAN: 
DK 8090900003896455 
SWIFT: 
STHYDK21
Sparekassen Thy, Storetov 1, 7700 Thisted
Please state your membership number or full name 
and address along with your payment 
For foreign members: DKK 450,00


Opdateret 11-12-2018

Newf. Posten

NEWF-posten sendes til trykkeriet d. 10/12, og vil blive sendt ud, lige så snart blækket er tørt, vi har stof nok til 2 blade, så der vil udkomme et blad primo 2019. Det er med dyb beklagelse, at vi har holdt alle i vente så længe, bestyrelsen undskylder hermed mange gange. Jeg vil ikke trætte jer med lange søforklaringer, blot erkende at fejlen er fra vores side, og vi forsøger af alle kræfter, at rette bod på den. 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Bestyrelsen

Opdateret 07-12-2016

Morgenbord på juleudstillingen

Til alle deltagere på juleudstillingen.
Vi har fået sponseret rundstykker til et fælles morgenbord af Gertz Danish Bakery i Nyborg.
Medbring dit eget tilbehør eller giv et bidrag til det fælles morgenbord.
Skriv gerne her hvis I tager noget med til det fælles morgenbord ! F.eks. smør, ost, marmelade, eller andet.
Det fælles morgenbord starter kl 8:30.

M.v.h
Bestyrelsen.

Opdateret 08-11-2018

Tilmeldinge til juleudstillingen forlænget

Kære udstiller

Da ikke alle havde set bestyrelsens tidligere udmelding vedr. tilmeldingsfrister til de fremtidige udstillinger, er tilmelding til juleudstillingen 2018 ekstraordinært åbnet op til 5. november kl. 23:59

Bestyrelsen

 Opdateret 05-11-2018

Ændringer i tilmeldningsfristen til NFK udstillinger

Kære udstiller

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at der fremover skal være 3½ uges tilmeldingsfrist til Newfoundlandklubbens udstillinger.

Dog er Gold Cup undtaget. 
Pga arrangementets størrelse har Gold Cup 5 ugers tilmeldingsfrist.

Det medfører:

* at der ikke åbnes op eller modtages tilmeldinger efter denne frist.

* at tilmelding til juleudstillingen 24/11-18 er åben frem til 30/10 kl. 23:59

Vi glæder os til at se jer alle på klubbens udstillinger!
Bestyrelse

Opdateret 25-10-2018

Ændringer i bestyrelsen

Kære medlem

Der er desværre sket nogle rokeringer i bestyrelsen, idet Gitte Renee Jørgensen og Annick Nielsen uafhængigt af hinanden har valgt at forlade bestyrelsen.
Gitte efter kun ½ år og Annick efter flere år.
Gitte nåede kun at deltage i et bestyrelsesmøde, hvor hun blev valgt som sekretær.
Annick har tidligere været regionsansvarlig og sponsoransvarlig og det seneste år fungeret som udstillingsadministrator
Bestyrelsen takker jer begge for det arbejde, I har lagt i klubben.

Det betyder at begge vores suppleanter Søren L. Rasmussen og Susanne Jensen er indtrådt i bestyrelsen.
Vi byder jer velkommen og glæder os til at samarbejde med jer!

Bestyrelsen

Opdateret 16/10-2018


DM 2018 vandredning

Her er placeringen fra årets Danmarks mesterskaberne i vandredning.
Stort tillykke til vinderne.

1. Anders Andersen  med Nala