Medlemskab

Et medlemskab af Newfoundlandklubben giver dig mulighed for at deltage i klubbens mangeartede aktiviteter. Du modtager også Newfoundland Posten, som er klubbens medlemsblad.

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Der kan oprettes familiemedlemskab. Familiemedlemskab består af et hovedmedlem samt de under samme adresse boende familiemedlemmer, ægtefælle, samlever o.l. Medlemmer under et familiemedlemskab modtager kun ét medlemsblad.

Et medlemskab koster kr. 350,-  om året for enkeltmedlemmer, og kr. 150.-  for yderligere husstandsmedlemmer. For medlemmer bosiddende i udlandet koster medlemskabet kr. 450,- om året.

For indmeldelse i Newfoundlandklubben kan man rette henvendelse til den ansvarlige for klubbens medlemskartotek.

Indbetaling af kontingent skal ske til klubbens bankkonto:

Sparekassen Thy, Storetov 1, 7700 Thisted. Reg.nr.: 9090 kontonr.: 0003896455

IBAN: DK8090900003896455 SWIFT: STHYDK21

Ultimate Web