Tilpasning af hitlistereglerne med virkning fra udstillingsåret 2023

 

Der er behov for, at hitlistereglerne tilpasses, da antallet af tilmeldte hunde er gået væsentligt ned de sidste par år.

Når året er slut, findes en guld- sølv- og bronzevinder for hver hitliste. Ved den efterfølgende vinterspecialudstilling uddeles medaljer til ejerne af årets hunde. Kun personer, der har været medlem af Newfoundlandklubben i minimum halvdelen af det pågældende udstillings år, kan modtage medaljer.

For juniorhandlere gælder, at juniorhandleren skal have deltaget på minimum 3 klubudstillinger for at modtage en medalje, og at juniorhandleren selv eller mindst én forælder skal være medlem af Newfoundlandklubben for at medaljen kan uddeles.

 

På baggrund af årets udstillingsresultater udarbejdes følgende hitlister:

Årets han

Årets tæve

Årets unghan

Årets ungtæve

Årets veteranhan

Årets veterantæve

Årets opdrætter

Årets avlshan

Årets avlstæve

Årets juniorhandler

Babyer og hvalpe deltager ikke i Hitlisten

 

Årets han/årets tæve

Ordinære hitlisteregler. Point erhverves således:

Excellent = 5 points

1.vinder = 5 points

Very good = 3 points

2.vinder = 3 points

Good = 2 points

3.vinder = 2 points

Sufficient = 1 point

4.vinder = 1 point

KIP / Disq. = 0 point

CK = 4 points

 

Points for BIK og BIR er faste og erstatter de points, hunden hidtil har opnået i sin klasse.

Points for BIK og BIR afhænger af antal bedømte hunde på udstillingen:

Begrundelse:

  • Der kan være stor variation af antal bedømte hunde på de forskellige udstillinger. Med differentieret point for BIK/BIR belønnes man for at vinde over flere hunde.
  • Minimere tilfælde med pointlighed mellem to eller flere hunde.

 

Antal bedømte hunde

(officielle klasser)

BIK 1

BIK 2

BIK 3

BIK 4

0 – 20

19

17

16

15

21 – 35

20

18

17

16

 

 

 

 

 

36 og derover

21

19

18

17

BIR: + 1 point

 

På Newfoundlandklubbens udstillinger gives yderligere 2 points.

Begrundelse:

  • For at fremme antal tilmeldinger til klubbens egne udstillinger.
  • Hitlisten er i Newfoundlandklubbens regi, og det er klubben, som betaler og uddeler medaljerne.

 

For at komme på Hitlisten skal en hund have opnået minimum 25 points.

De fem bedste resultater tæller på Hitlisten.

Ved pointlighed mellem flere hunde prioriteres således:

Punkterne 1 og 2 vil aldrig kunne blive relevante, når det drejer sig om max point mellem flere hunde. De vil kun gøre sig gældende, når flere hunde ligger lige men som ikke har opnået max point.

 

  1. Den hund med færrest antal udstillinger figurerende på Hitlisten opnår højeste placering.
  2. Den hund, som har opnået flest af de bedre placeringer på de fem tællende udstillinger, opnår højeste placering på Hitlisten

 

Årets unghan/årets ungtæve

Der udfærdiges en unghundeliste for hanner og en unghundeliste for tæver baseret på resultater, opnået i alderen 9 – 24 måneder. Der medregnes point for hunde i denne aldersgruppe på listen uanset hvilken klasse, de udstilles i.

Ved BIK-placeringer kommer de også med på den ordinære Hitliste.

Der gives på denne liste point efter samme regler som for ordinær liste. Det er de fem bedste udstillinger, der tæller med i årskonkurrencen. Minimumskrav er 25 point.

 

Årets veteranhan/årets veterantæve

Der udfærdiges en veteranliste for hanner og en veteranliste for tæver baseret på resultater, opnået i veteranklassen.

Ved BIK-placeringer kommer de også med på den ordinære Hitliste.

Der gives på denne liste point efter samme regler som for ordinær liste. Det er de fem bedste udstillinger, der tæller med i årskonkurrencen. Minimumskrav er 25 point.

 

Årets opdrætter, avlshan og avlstæve

Minimumskrav til Hitlisten er 100 point. Max fem afkom tæller med på listerne.

Ved pointlighed prioriteres som følger: Den opdrætter/avlshund/avlstæve vinder, hvis afkom har opnået flest af de bedste placeringer på de fem udstillinger.

 

Årets Juniorhandler

Der konkurreres i to aldersklasser: Mini for juniorhandlere i alderen 10 – 13 år og Maxi for juniorhandlere i alderen 14 – 17 år.

De fire bedste juniorhandlere i hver klasse (henholdsvis Mini og Maxi) placeres og går efterfølgende videre til finalen. I finalen bedømmes de fire bedste juniorhandlere fra hver klasse sammen og placeres her som nr. 1, 2, 3 og 4.

 

Point fordeles således:

Mini-/Maxiklasse:

Finale:

1.vinder = 5 points

1.vinder = 5 points

2.vinder = 3 points

2.vinder = 3 points

3.vinder = 2 points

3.vinder = 2 points

4.vinder = 1 point

4.vinder = 1 point

 

Der er ikke noget minimumskrav for at komme på juniorhandler-Hitlisten.

De fem bedste resultater tæller på Hitlisten.

 


Hitlisteregler

Når året er slut, findes en guld-, sølv- og bronzevinder for hver hitliste. Ved den efterfølgende vinterspecialudstilling uddeles medaljer til ejerne af årets hunde. Kun personer, der har været medlem af Newfoundlandklubben i minimum halvdelen af det pågældende udstillingsår, kan modtage medaljer. For Juniorhandlerne gælder, at juniorhandleren skal have deltaget på minimum 3 klubudstillinger for at modtage en medalje og at juniorhandleren selv eller mindst én forælder skal være medlemskab af Newfoundlandklubben for at medaljen uddeles.

På baggrund af årets udstillingsresultater udarbejdes følgende hitlister:

Årets han, Årets tæve, Årets veteranhan, Årets veterantæve, Årets avlshan, Årets avlstæve, Årets opdrætter og Årets juniorhandler.

Babyer og hvalpe deltager ikke i Hitlisten.

Points erhverves således:

Excellent = 5 points 1. vinder = 5 points
Very Good = 3 points 2. vinder = 3 points
Good = 2 points 3. vinder = 2 points
Sufficient = 1 point 4. vinder = 1 point
KIP/Disqualified = 0 points BIK1 = 19 points
CK = 4 points BIK2 = 17 points
BIR: 20 points BIK3 = 16 points
BIM = 19 points BIK4 = 15 points

For at komme på hitlisten skal en hund have opnået mindst 25 points. De fem bedste resultater tæller med på hitlisten.Points for BIK-placeringer samt BIR og BIM er faste og erstatter de points, hunden hidtil har opnået i sin klasse.

Ved pointlighed mellem flere hunde prioriteres således:

  1. Den hund, som har færrest antal udstillinger figurerende på hitlisten, opnår højeste placering på hitlisten.
  2. Den hund, som har opnået flest af de bedste placeringer på de fem tællende udstillinger, opnår højeste placering på hitlisten.
  3. Den hund, som har slået flest hunde i sin pågældende klasse, opnår højeste placering på hitlisten.
  4. Er der stadig pointlighed, vinder den hund, der har opnået sine bedste resultater på udstillinger med flest antal bedømte hunde (babyer og hvalpe tæller ikke med).

Veteranhitlister:
Til veteranhitlisterne tæller resultater opnået i veteranklassen. Evt. point for BIK samt BIR og BIM medregnes her.

Hitlister for avlshanner, avlstæver og opdrættere:
Minimumskrav til listen er 100 point. Max. fem afkom tæller med på listerne.

Juniorhandling listen:
Vi følger DKK’s udstillingsreglement     

Der konkurreres i 2 aldersklasser: Mini for juniorhandlere i alderen 10-13 år samt Maxi for junior- handlere i alderen 14-17 år.

De 4 bedste juniorhandlere i hver klasse (henholdsvis Mini og Maxi) udtages og går efterfølgende videre til finalen.

I finalen bedømmes de 4 bedste fra hver klasse (henholdsvis Mini og Maxi) sammen, hvorefter de 4 bedste juniorhandlere placeres som nr. 1, 2, 3 og 4. 

Det vil sige:
1. pladsen giver 5 p
2. pladsen giver 3 p
3. pladsen giver 2 p
4. pladsen giver 1 p

Der kan kun tages 5 resultater med til listen og det bliver det bliver naturligvis de 5 bedste placeringer.

Ultimate Web